Dňa 12. mája 2021 pán James ZHU z QIMA Limited (audítorská spoločnosť)……

Dňa 12. mája 2021 vykonal pán James ZHU z QIMA Limited (audítorská spoločnosť) poloohlásený BSCI továrenský audit v spoločnosti Decor Zone Co., Ltd. Naňho hlboko zapôsobili čisté dielne, čistá podlaha, dynamický tím a štandardizované hospodárenie, najmä naše zníženie znečistenia a nízkouhlíkové emisie.Podpísal veľkú chválu našej továrni.Poskytol nám tiež cenné rady v súvislosti s niektorými malými problémami zistenými v procese auditu závodu, čo nám určite pomôže zlepšiť naše každodenné riadenie.( ODBID: 387425, celkové hodnotenie: C )


Čas odoslania: 03.06.2021